HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

bialo-czerwona
Credo wydawcy     wszystko o B-C/ W&R     Regulamin B-C/ W&R
Cały temat B-C to już tylko nostalgiczne archiwum.
Udało się wydać pięknych i potrzebnych 5 edycji "polskiego Black-Booka". Próba wydania kolejnej nie powiodła się, gdyż nie uzyskaliśmy odpowiedniego wsparcia ze żródeł rządowych. Zostawiamy ślad tej ostatniej próby...

Rusza kolejna, 6. edycja B-C !!!
– tym razem na rynek polski i zagraniczny.

Uważnie obserwując zachodzące wokół zmiany proponujemy co najmniej 4 podstawowe nowości:

 • po pierwsze:
  Biało-Czerwona = White&Red
  Zwracamy się do rynków krajowych i zagranicznych, w związku z czym wydanie będzie całkowicie dwujęzyczne (polskie i angielskie).

 • po drugie:
  SZTUKA + RYNEK
  RYNEK + SZTUKA

  Bardzo istotna zmiana – o ile dotychczas Biało-Czerwona adresowana była głównie do twórców sztuki użytkowej i ich odbiorców, o tyle tym razem pragniemy promować również sztukę jak najszerzej rozumianą.

  Rozdzielanie sztuki i rynku jest coraz częściej anachronizmem.

  Wielu artystów zajmujących się sztukami czystymi będzie miało szansę poszerzenia swoich doświadczeń i nawiązania współpracy z lukratywnym rynkiem reklamy, a tym samym firmy, agencje i cały szeroko pojęty świat reklamy będą mogły wzbogacić swoje działania o awangardę, młodość, niezależność, nowe pomysły...

 • po trzecie:
  SŁAWA, DOŚWIADCZENIE, DOROBEK
  + MŁODOŚĆ, DEBIUT, AWANGARDA

  Naszym ideałem jest łączenie sztuki i rynku, dlatego zapraszamy z jednej strony szerokie kręgi uznanych twórców sztuki użytkowej i sztuk czystych do płatnego udziału w Biało-Czerwonej/ White&Red w celu poszukiwania nowych kontaktów artystycznych i rynkowych.

  Tym natomiast, którzy czują się na początku swojej artystycznej i zawodowej drogi,
  oferujemy 2 konkursy, w których nagrodą będzie bezpłatna prezentacja
  w nowej Biało-Czerwonej/ White&Red.

 • po czwarte:
  PRAKTYCZNY LUKSUS
  Szukając złotego środka pomiędzy naszymi zamierzeniami oraz faktem, że lasy giną – ograniczamy nakład wydania papierowego do około (nie mniej niż) 1000 egz. Będzie to – jak zwykle – edycja luksusowa w twardej oprawie z precyzyjnym darmowym kolportażem do agencji artystycznych i medialnych, działów reklamy i promocji największych polskich firm, wyselekcjonowanej grupy agencji reklamowych oraz wydawnictw, bibliotek, kolekcjonerów, a także uczestniczących artystów.

  Natomiast dla zrealizowania podstawowego celu przedsięwzięcia – dotarcia z informacją o twórcach do jak najszerszej rzeszy potencjalnych konsumentów, biznesu itd.– wydamy również wysoko-nakładową wersję na płycie CD oraz umieścimy pełną wersję w Internecie.

 • po n-te:
  B-C + W&R + B-C + W&R + B-C + W&R ...
  Jeszcze kilka drobnych zmian, które powodują, że 5-letnią tradycję i liczne doświadczenia poszerzamy o nowe istotne współcześnie elementy:
  • w ramach promocji 6. edycji Biało-Czerwonej/ White&Red, promocji artystów i promocji sztuki w ogóle, w kilku ośrodkach w całym kraju zorganizowane zostaną wystawy prac uczestniczących w wydaniu artystów,
  • wszystkim osobom nie objętym darmową dystrybucją oferujemy możliwość subskrypcji
  • zarówno cena udziału jak i subskrypcji (dla osób nie objętych darmową dystrybucją) będą bezkonkurencyjnie niskie,
  • wydawcą tej edycji jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, a zysk z przedsięwzięcia przeznaczony będzie na cele statutowe, czyli edukację i promocję niezależnej kultury.

  Jeśli chcesz zaprezentować swój dorobek
  i dotrzeć do nowych odbiorców, a także wejść na rynki zagraniczne – zgłoś swój udział w B-C/ W&R!

  Klara Kopcińska i Józef Żuk Piwkowski
  Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP
  oraz Janusz Kobyliński, współwydawca 5 edycji B-C
 • NOWI WYDAWCY
  6. edycji B-C:

  Klara Kopcińska
  Józef Żuk Piwkowski
  - m.in. organizatorzy Targów Sztuki
  wARTo
  Zobacz:
 • Wszystko o B-C/ W&R
 • Regulamin B-C/ W&R
 • Regulamin konkursu na okładkę i publikacji gratisowych

 •  
  HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
  copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński