FOTOGRAFIA       Menu GŁÓWNE     HOME
PODGLĄD
397/1 Antoni Mikołajczyk, Przestrzeń i Światło, 1985, instalacja 397/2 Antoni Mikołajczyk, Transformacje, 1997, rzeźby świetlne 397/3 Antoni Mikołajczyk, Cień symultaniczny, 1990, instalacja laserowa
397/4 Józef Robakowski, Portret Przestrzenny 1992, fotoobiekt 397/5 Józef Robakowski, Wideo Kiner, instalcja, 1992 397/6 Józef Robakowski, Jestem elektryczny, 1992, videoperformance
397/7 Zygmunt Rytka, Obiekty Chwilowe 2005, csw, instalacja 397/8 Zygmunt Rytka, Przestrzeń neuronowo-optyczna, 1993, fotografia 397/9 Zygmunt Rytka, Obiekty Chwilowe 2005, Niepo, instalacja
AUTOR / AUTORZY DYSPONENT
Antoni Mikołajczyk Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
ul. Modrzewiowa 45. 05-807 Podkowa Leśna
TYTUŁ KONTAKT
Energia Przekazu. Mikołajczyk tel./fax. 022 758 99 39, email: fundacja@insitu.pl www.insitu.pl
TEMAT
Dobór prac artystów współpracujących ze sobą na przestrzeni wielu lat został podyktowany pojęciami występującymi w tytule. Wystawa Energia Przekazu Mikołajczyk, Robakowski, Rytka , na której znajdują się prace m.in. z zakresu fotografii, instalacji, filmów video, oraz towarzysząca temu wydarzeniu publikacja zawierająca teksty autorów i krytyków sztuki Jolanty Męderowicz i Ryszarda Kluszczyńskiego, są poświęcone w całości działaniom trzech artystów, dla których energia i przekaz były istotnymi elementami w ich twórczości w okresie od 1970 do 2005.
O AUTORZE

Antoni Mikołajczyk
Ur. w 1939, zm. w 2000 roku. Fotograf, twórca wideo, projekcji, instalacji świetlnych. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz PWSSP w Łodzi i Poznaniu. Członek grup artystycznych Zero-61 i Warsztat Formy Filmowej. W 1982 roku założył podziemny Punkt Konsultacyjny Sztuki, gromadzący dokumentacje aktywności artystycznej oraz publikacje z zakresu teorii sztuki i krytyki. Był współredaktorem niezależnego międzynarodowego wydawnictwa FABRYKA. W początkowym okresie twórczości zajmował się przede wszystkim fotografią eksperymentalną, filmem, a następnie sztuką wideo. Już w początkowym okresie zainicjowana została problematyka kluczowa dla późniejszej twórczości – światło jako szczególny rodzaj materii sztuki. Ewoluowała ona od opisywania przestrzeni światłem, poprzez tworzenie przestrzennych struktur świetlnych, czego bezpośrednim następstwem były instalacje – rzeźby świetlne, budowane zawsze do konkretnej przestrzeni, uwzględniające warunki zewnętrzne.

Józef Robakowski
Ur. w 1939 roku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTViT w Łodzi. Przez całe lata siedemdziesiąte do 1981 r. oraz od 1995 do chwili obecnej wykładowca PWSFTViT oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Był członkiem grup artystycznych, m.in. Zero-61 i Warsztat Formy Filmowej. Od 1978 roku prowadzi prywatną galerię sztuki – Galerię Wymiany. Jego twórczość obejmuje fotografie, realizacje wideo, instalacje, filmy awangardowe związane z nurtem konceptualnym i postkonceptualnym. Jest także autorem tekstów o sztuce, animatorem życia artystycznego, komisarzem wystaw.

Zygmunt Rytka
Urodził się w 1947 roku. Członek ZPAF od 1979 roku. Od początku lat 70. realizacje w nurcie sztuki analitycznej i medialnej w zakresie fotografii i filmu eksperymentalnego, potem wideo. Przez drugą połowę lat siedemdziesiątych pracował w Galerii Współczesnej w Warszawie. Od 1982 do ok. 1989 roku uczestnik ruchu Kultury Zrzuty – niezależnego życia artystycznego koncentrującego się w Łodzi. Współpracował z Józefem Robakowskim oraz Strychem Łodzi Kaliskiej, a także Małą Galerią w Warszawie, potem Galerią Wschodnią i Galerią FF w Łodzi. Jego twórczość wyrażała krytykę Polski okresu stanu wojennego. Z drugiej strony w latach 80. i 90. podczas licznych pobytów nad rzeką Białką w Tatrach, powstało wiele prac o postkonceptualnym charakterze, poruszających problem niezmierzonej potęgi Natury i jej tajemniczej witalnej siły. Bardzo aktywny od drugiej połowy lat 90. Intermedialne prace Rytki należą do najważniejszych w Polsce w latach 70-90. o neoawangardowym i postkonceptualnych charakterze
TECHNIKA / MEDIUM REALIZACJA
fotografie, instalacje, foto-obiekty, foto- instalacje, projekcje filmowe Na wystawie, której kuratorem jest Grażyna Prusińska, znajdują się fotografie, foto-obiekty, instalacje oraz równolegle trwają projekcje filmowe. Na ekspozycji można zobaczyć instalacje m.in. „Gnuśna Linia” Józefa Robakowskiego, „Transformacje” Antoniego Mikołajczyka oraz „Obiekty Chwilowe” Zygmunta Rytki.
ILOŚĆ PRAC PASSE - PARTOUT
TAK
FORMAT OPRAWA FINALNA
TAK
OPISY PRAC AKTUALNA oraz wcześniejsze EKSPOZYCJE
TAK Muzeum Warmii i Mazur Olsztyn Ul. Zamkowa 2 www.muzeum.olsztyn.pl kurator Grażyna Prusińska /kolejne ekspozycje w załączniku/
DODATKOWY KOMENTARZ PLIK: OTWÓRZ
Copyright: Józef Robakowski, Zygmunt Rytka - autorzy, Antoni Mikołajczyk - copyright Maria Szpakowska
Wyślij INFO o BANKU innym autorom i galeriom DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński