MALARSTWO       Menu GŁÓWNE     HOME
PODGLĄD
408/1 CLAUSTROPHOBIA 408/2 GAMOPHOBIA 408/3 GYMNOPHOBIA
408/4 MONOPHOBIA 408/5 OCHLOPHOBIA 408/6 OMMETAPHOBIA
408/7 ORNITOPHOBIA 408/8 PHOBOPHOBIA 408/9 SCOPOPHOBIA
AUTOR / AUTORZY DYSPONENT
Katarzyna Iłyszyn autor
TYTUŁ KONTAKT
FOBIE tel. 603 432 735 email: ilyszyn@o2.pl Większość moich prac można zobaczyć na stronie www.portfolia.artserwis.pl/A4811X2237
TEMAT
Moje prace traktują w głównej mierze o egzystencji człowieka, zderzam go z dylematem tajemnicy istnienia, życia i śmierci. Ukazuję jego złożoność, wnikam w tajniki ludzkiej psychiki. Można to zobaczyć min. w cyklu Fobii, nie usiłowałam tu sportretować zewnę-trznej, fizycznej powłoki człowieka, lecz to co się pod nią kryje. Tak tłumaczę sobie to co widzę dookoła. To odpowiedź na wszechobecny strach jaki w większym lub mniejszym stopniu towarzyszy nam każdego dnia...
O AUTORZE
Urodziłam się w 1978 r. w Zawierciu, nie opodal Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Dyplom zrealizowałam na kierunku Projektowanie Szkła Arty-stycznego w pracowni Zofii Szmyd – Ścisłowicz. W 2004 roku ukończyłam Edukację Artystyczną na Uniwersytecie Śląskim filii w Cieszynie Uzyskałam dyplom z malarstwa w pracowni doc. Ivana Titora. Po studiach odbyłam staż w Młodzieżowym Ośrodku Twórczości, gdzie poprzez szereg zajęć zbliżałam młodych, zdolnych ludzi do sztuki.
TECHNIKA / MEDIUM REALIZACJA
akryl na płótnie 2003 / 2004 rok
ILOŚĆ PRAC PASSE - PARTOUT
9 NIE
FORMAT OPRAWA FINALNA
Zróżnicowany; największy 85x110, najmniejszy 68x87 NIE
OPISY PRAC AKTUALNA oraz wcześniejsze EKSPOZYCJE
TAK 2005: wystawa zbiorowa, „Artyści Zawiercia”, Galeria „Perspektywa”, Zawiercie 2005: wystawa indywidualna, „Piętno osobowości”, Galeria Centrum MOK, Zawiercie 2004: wystawa zbiorowa, malarstwo, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn 2002: „Kontakty”, wystawa zbiorowa , Galeria „Magna”, Ostrawa, Czechy 2000: wystawa indywidualna, Dom Kultury, Rybnik 2000: prezentacja kilku obrazów w Galerii w Lunen, Niemcy 1999: wystawa indywidualna, Miejski Ośrodek Kultury, Zawiercie 1999: wystawa zbiorowa, Dom Narodowy, Cieszyn 1999: udział w wystawie zorganizowanej w ramach Biennale Malarstwa, Bielsko – Biała
DODATKOWY KOMENTARZ PLIK: NIE
GAMOPHOBIA lęk przed małżeństwem GYMNOPHOBIA lęk przed nagością CLAUSTROPHOBIA lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami MONOPHOBIA lęk przed samotnością OCHLOPHOBIA lęk przed tłumami OMMETAPHOBIA lęk przed oczami ORNITOPHOBIA lęk przed ptakami SCOPOPHOBIA lęk przed obserwacją PHOBOPHOBIA lęk przed lękiem
Wyślij INFO o BANKU innym autorom i galeriom DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński