HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
Twórcze PODATKI z Gazetą Prawną Twórcze PODATKI menu
Usuwanie wad z ustawy o VAT

Od dziś zaczyna obowiązywać większość przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe unormowania umożliwiają korzystanie z tzw. ulgi na złe długi. Wprowadzają nowe zasady dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zmieniają też regulacje dotyczące opodatkowania prac na zlecenie oraz usług twórców i artystów.


O wprowadzenie ulgi na złe długi zabiegali przedstawiciele przedsiębiorców. Unormowania regulujące te kwestie zawarte są w nowym art. 89a. Wynika z nich, że podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Skorzystanie z tej możliwości jednak obwarowano warunkami. I tak np. wierzytelności powinny zostać uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny; wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie może upłynąć 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura.

Zmieniono art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy dotyczący dokumentacji wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru. Wcześniej w tej regulacji zawarte było postanowienie, że dostawca powinien posiadać kopię faktury dostawy, co w pewien sposób zawężało to pojęcie. Zgodnie z obecnymi unormowaniami, podatnik powinien posiadać kopię faktury. Skreślono przepisy art. 42 ust. 3 pkt 4 formułującego wymóg posiadania dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego. A zatem dokumentami dla właściwego uwiarygodnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zgodnie z art. 42 ust. 3, będą: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika; kopia faktury; specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z 31 maja br. nr 95 ukazały się rozporządzenia ministra finansów:

? zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 797);
? w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (poz. 798);
? zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (poz. 799).

Nowelizacja miała rozstrzygnąć te wątpliwości dotyczące opodatkowania prac wykonywanych na zlecenie. Ze zmienionych unormowań wynika, że VAT nie będzie obejmował przypadków, gdy zlecający będzie ponosił odpowiedzialność za wykonanie danych czynności wobec osób trzecich. Wyrażane są już wątpliwości, czy takie sformułowanie faktycznie może decydować o tym, że takie prace wykonywane na zlecenie nie będą objęte VAT. Nowe regulacje zwolniły też z VAT honoraria twórców i artystów za przekazanie lub udzielenie licencji m.in. do praw autorskich.

Od 22 sierpnia br. natomiast zaczną obowiązywać znowelizowane regulacje związane z rozliczaniem VAT od samochodów i paliwa.

 Krzysztof Tomaszewski
DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński