HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
Twórcze PODATKI z Gazetą Prawną Twórcze PODATKI menu
VAT - Część twórców i autorów zapłaci

Od 1 maja br. podatkiem od towarów i usług objęto również osoby, które dotychczas nie podlegały VAT, w tym autorów, którzy są twórcami i zbywają lub udostępniają prawa majątkowe.

Warunkiem niezbędnym do objęcia takich autorów VAT jest zbywanie lub udostępnianie przez nich praw majątkowych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powstaje pytanie, jakimi stawkami VAT objęci są autorzy zbywający lub udostępniający prawa majątkowe w sposób ciągły dla celów zarobkowych?

– Co do zasady jest to stawka podstawowa wynosząca 22 proc. Natomiast dla dwóch grup takich podatników zastosowano stawkę obniżoną lub zwolnienie podatkowe. Stawka obniżona wynosząca 7 proc. określona jest w punkcie 162 załącznika nr 3 nowej ustawy o VAT. We wspomnianym punkcie załącznika mówi się o usługach twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzanych w formie honorariów za przekazywanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania – powiedział GP prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy, zwolnione z VAT są usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W pozycji 11 tego załącznika – symbol PKWiU ex 92 – wymieniono usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazywanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (z określonymi wyłączeniami).

Czyli zarówno w punkcie 162 załącznika nr 3 nowej ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7 proc., jak i w pozycji 11 załącznika nr 4 zawierającego wykaz usług zwolnionych z podatku, zawarte są faktycznie te same sformułowania. Jak więc to wyjaśnić?

– Interpretacja tych regulacji jest dość trudna. Można jednak próbować wyjaśnić te regulacje. Otóż zwolnienie dotyczy usług mających związek z kulturą. Kluczowe znaczenie ma bowiem w tym przypadku PKWiU ex 92. Jest to grupowanie usług w zakresie kultury. Usługą w zakresie kultury jest usługa twórców i artystów dotycząca praw autorskich. W takiej sytuacji osoby te wystawiają faktury ZW, gdyż są zwolnione. Natomiast wszyscy pozostali twórcy, których utwory nie są związane z kulturą, są objęci stawką 7 proc., niezależnie od przedmiotu ich dzieła – stwierdził prof. W. Modzelewski.

Czy wobec twórców mają zastosowanie przepisy dotyczące ogólnego zwolnienia podmiotowego?

– Dla twórców, którzy są zwolnieni przedmiotowo, te przepisy nie mają znaczenia. Dotyczą natomiast tych twórców, którzy mają stosować 7-proc. VAT. Twórcy objęci stawką w wysokości 7-proc. zwolnieni są z podatku od towarów i usług, jeżeli ich przychody z tytułu praw autorskich nie przekroczą równowartości 10 tys. euro. W tym roku jest to 45,7 tys. zł – powiedział prof. Witold Modzelewski.

 Krzysztof Tomaszewski

Zobacz również Kiedy twórcy i artyści podlegają opodatkowaniu VAT?

Więcej o VAT w panelu PROTESTU TWÓRCÓW TWÓRCY A VAT

DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński