HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE  

SPOTKANIE Z VICEMARSZAŁKIEM SENATU RYSZARDEM JARZEMBOWSKIM.

W poniedziałek, 1 marca o godz 13.15 Vicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski przyjął delegację PŁK. Przewodniczył jej Olgierd Łukasiewicz; obecni byli Andrzej Dębski, Janusz Kobyliński, Stefan Kruczkowski.

W spotkaniu wziął również udział Senator Jerzy Markowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Finansów.

Omówiono zgłaszane przez PŁK poprawki do uchwalonej przez Sejm Ustawy o podatku VAT. Do wiadomości Senatu przekazana też została EKSPERTYZA , która została wykonana na zlecenie Ministerstwa Kultury / DLACZEGO TAK PÓŹNO??!!! Jej treść mogła mieć ważący wpływ na wcześniejsze prace legislacyjne!/.

Bezpośrednio przed tym spotkaniem również Vicemarszałek Kazimierz Kutz przyjął Olgierda Łukasiewicza.

Obaj Marszałkowie Senatu wyrazili zrozumienie i swoje poparcie dla zgłaszanych przez środowiska twórców poprawek do Ustawy VAT.

Pomimo, że interwencja PŁK ma miejsce w ostatniej chwili, to biorąc pod uwagę przychylne ostatnie opinie Min. Finansów istnieją poważne szanse na ostateczne rozstrzygnięcia zgodne z postulatami PŁK.

..............................
Powrót do SEKRETARIATU

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński