HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE  
Refleksje dotyczące rynku audiowizualnego w Polsce

Kontrowersje powstałe w 2002 r. wokół projektu nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji były przyczyną największej afery medialnej w III RP, tzw. "afery Rywina". W tej atmosferze w dniach 28 - 31.10. 2003 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja pt.: "Rynek audiowizualny w Polsce - ocena i perspektywy".

Sam tytuł konferencji: "rynek audiowizualny" został zaproponowany w sposób mylący i nieadekwatny, gdyż nadawanie programu nie jest sprzedażą żadnych towarów, a jedynie propagowaniem szeroko pojętych: informacji, opinii, ideologii, i kultury. Właściwym celem konferencji powinna być dyskusja o regulacjach prawnych sektora audiowizualnego w modelu cywilizacyjnym państwa. Jest to element konstytucyjnego zapisu o wolności słowa.

Oczywistym było, że ujawnią się liczne sprzeczne interesy. Najważniejsze z nich to:

  1. konflikt między nadawcami a organizacjami zbiorowego zarządzania w sprawie wysokości należnych twórcom tantiem,
  2. niemożność zdefiniowania przez 10 lat "misji" nadawców publicznych jako wyrazu szacunku do społeczeństwa. Tu zdecydowany protest środowiska twórczego, gdyż pozbawienie go możliwości prezentacji swego dorobku - to w efekcie śmierć artystyczna,
  3. niewłaściwie przyjęta forma spółki prawa handlowego dla radiofonii i telewizji publicznej,
  4. pojawiające się skrajne opinie, że działalność nadawcy to czysta działalność gospodarcza, w której powinien decydować tylko rynek,
  5. sprawa koncentracji w mediach: lansowanie błędnego poglądu, że im silniejsze i liczniejsze będą media komercyjne, tym większy będzie pluralizm i niezależność przekazywanych informacji.

Na skutek wielości problemów wymagających natychmiastowych i zdecydowanych rozstrzygnięć, wyłonił się pogląd popierany przez całe środowisko twórcze, iż:
przede wszystkim należy sprecyzować kierunek polityki kulturalnej państwa;

  • czy godzimy się na dyktat wolnego rynku (w dziedzinie mediów: zgoda na spłycenie programu nadawców do poziomu prymitywnych gustów większości),
  • czy określamy misję państwa i jego odpowiedzialność za poziom świadomości społeczeństwa m.in. poprzez dostarczenie mu szerokiej oferty programowej z dziedziny kultury i nauki.

Dopiero po rozstrzygnięciu tego dylematu można będzie przystąpić do pisania ustaw zapewniających realizację właściwego modelu sektora audiowizualnego w Polsce.

Stefan Kruczkowski, Krzysztof Sadowski
/obszerniejszy artykuł w FORUM/

..............................
Powrót do SEKRETARIATU

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński