HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   LISTY menu  
Pismo Jerzego J. Biernata do dyr. Wojciecha Dziomdziory

Warszawa, dn.8 02 05 r
Sz.P.
Wojciech Dziomdziora
Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego
Ministerstwo Kultury

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z wejściem w życie Ustawy o swobodzie gospodarczej, nawiązując do art. 2 tejże Ustawy, zwracamy się z prośbą o wykładnię prawną i ewentualną interwencję umożliwiającą dalsze zawodowe funkcjonowanie twórców i artystów wykonawców posiadających dyplom szkół wyższych, uprawnienia Ministra Kultury lub członków stowarzyszeń twórczych przyjętych na podstawie dokonań twórczych i artystycznych.

Według opinii środowiska artykuł ten uniemożliwia prowadzenie twórczości i działalności artystycznej realizowanych za pomocą umów o dzieło lub zlecenie

Prosimy o wykładnię prawną szczególnie w kontekście:

 • samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zryczałtowanych kosztów uzyskania dzieła (50%),
 • zwolnienia twórców i artystów wykonawców z podatku VAT za prace wykonywane w zakresie kultury i sztuki (załącznik nr 3 i nr 4 Ustawy o VAT),
 • zrównania ochrony lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki z lokalami mieszkalnymi w zasobach gminy, spółdzielni.

  Łączę wyrazy szacunku,
  Jerzy J. Biernat
  Prezes ZPAP

  Załącznik nr 1
  ZPAP OPOLE
  Radca prawny - Wiktor Pisarek

  Informuję, że w związku z wejściem Ustawy o swobodzie gospodarczej została ustalona nowa definicja działalności gospodarczej:

  Art. 2 [Pojęcie działalności gospodarczej] Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  W związku z powyższym osoby, które dotychczas nie miały obowiązku dokonania zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a wykonują działalność zawodową w sposób zorganizowany i ciągły obecnie mają obowiązek zgłosić taką działalność w terminie do 20 lutego 2005r. W Kodeksie Wykroczeń wprowadzono następujący zapis:

 • Par. 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny

 •  
  PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
   
   LINKI 2006

    PODPISY
  Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
    FORUM
  PUBLICYSTYKA,
  panel dyskusyjny
    NAPISZ
  OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
   PRASA pisze...
  PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
  HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
  copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński