HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE  

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE FINANSÓW o VAT

23 kwietnia w Sali Kossakowskiej Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów: Doradcy Ministra Finansów Jarosława Nenemana, Wicedyrektor Departamentu Podatków Pośrednich Urszuli Osowskiej, Dyrektor Kalinowskiej oraz Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury Wojciecha Kwiatkowskiego z Sekretariatem Porozumienia Łazienki Królewskie pod przewodnictwem Prezesa ZPAP Jerzego J. Biernata.

Było to pierwsze spotkanie wyjaśniające ustawę o VAT po podpisaniu jej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W rozmowach szczególną uwagę zwrócono na relacje załączników 3 i 4 do ww. ustawy. Omówiono także problem Europejskiego NIPu dla twórców i artystów wykonawców. Poruszono też temat dotacji podmiotowych i przedmiotowych dofinansowujących działania artystyczne.

 

Według informacji przekazanych w Ministerstwie Finansów, twórcy i artyści wykonawcy, którzy będą sprzedawać prace w UE, zmuszeni są złożyć dokumenty dotyczące EURO ? NIPu (czyli VAT-R oraz VAT-R/UE). Bliższych informacji udzielą Urzędy Skarbowe właściwe dla danego miejsca zamieszkania.

 

Według informacji Ministerstwa Finansów, załącznik 4 poz. 11 do Ustawy o VAT określa zakres praw i prac (w tym konserwatorskich) z dziedziny kultury i sztuki zwolnionych z podatku VAT. Załącznik 3 tejże ustawy, pod tabelą, w uwagach, pkt 2, określa kiedy należy stosować 7 % VAT za przekazanie praw autorskich.

 

Według interpretacji Ministerstwa Finansów dotacje nie będą opodatkowane podatkiem VAT jeśli udowodni się, że wyraźnie zmniejszyły koszt biletów dotowanych imprez lub w przypadku, gdy imprezy nie były biletowane. Dalsze prace nad doprecyzowaniem przepisów wykonawczych w tej dziedzinie trwają.

..............................
Powrót do SEKRETARIATU

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński