HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   Nowe postulaty MENU  

NAJISTOTNIEJSZE POSTULATY ŚRODOWISKA KONSERWATORSKIEGO - wybór

a) dotyczące "Ustawy o podatku VAT"
1. Koszty uzyskania za prace konserwatorsko-restauratorskie powinny wynosić 70% ze względu na: wzrost kosztów sprzętu, materiałów, dokumentacji, badań, organizacji prac, itd.
2. Możliwie szybkie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków zasilanego z: odpisów podatkowych, gier losowych, kar za niszczenie zabytków, dzierżawa i użytkowanie zabytków na cele komercyjne
b) inne ustawy i rozporządzenia
3. Spowodowanie odstąpienia od przetargów przy pracach konserwatorsko-restauratorskich na rzecz konkursów w celu likwidacji istniejącej patologii
4. Ustalenie i egzekwowanie standardów wykonywania prac konserwatorsko-renowacyjnych wymagających uprawnień do wykonywania zawodu konserwatora-restauratora
5. Usprawnienie funkcjonowania służb ochrony zabytków poprzez utworzenie administracji niezespolonej
6. Wzmocnienie struktur służb konserwatorskich poprzez zwiększenie kadry i środków oraz stworzenie stabilnych warunków do pracy
7. Nadanie odpowiedniej rangi ochronie dziedzictwa kulturowego poprzez spowodowanie ustawowego uznania ochrony za ważny interes społeczny
8. Zablokowanie wyprzedaży obiektów zabytkowych po cenach symbolicznych
 
PROTEST TWÓRCÓW   Nowe postulaty MENU   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński