HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   Nowe postulaty MENU  

POSTULATY MUZYKÓW

Dodatkowe postulaty dla Ministerstwa Kultury w stosunku do zgłoszonych przez Porozumienie "Łazienki Królewskie":

1. W dziedzinie obowiązującej legislacji /oprócz postulatów do nowelizowanej Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych/ :
- uporządkowanie sposobu zatwierdzania tzw.: Tabel Wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania oraz wydanie nowego rozporządzenia dot. rozdziału wpływów z tzw.: "czystych nośników" uwzględniające postulaty organizacji dot. rozporządzania wpływami na fundusze celowe /socjalny, promocyjny/;
- powołanie Komisji Prawa Autorskiego złożonej z autorytetów z dziedziny prawa autorskiego przede wszystkim z Instytutu Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i uznanie jej jako właściwej do przedstawiania wykładni obowiązujących przepisów oraz do rozstrzygania sporów pomiędzy organizacjami.
- wycofanie zastrzeżeń do Konwencji Rzymskiej w art. 12 - powodujących eliminację polskiego repertuaru z programów nadawców oraz niespójnych z dyrektywami UE;
- wprowadzenie zapisów w "Ustawie o Radiofonii i TV" zapewniających udział repertuaru stworzonego lub wykonanego przez obywateli narodowości polskiej w wysokości co najmniej 50 % wraz z uchwaleniem realnych sankcji dla uchylających się nadawców;
2. Uznanie roli stowarzyszeń twórczych i umocowanie ich - zgodnie z "Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" - w strukturach Ministerstwa Kultury stowarzyszeń twórczych jako podmiotów samorządności środowiskowej oraz przyznanie im statusu bezstronnego czynnika opiniującego system dotacji w sferze kultury.
3. Działania dotyczące uruchamiania środków pozabudżetowych:
- wynegocjowanie z Zarządami TVP SA oraz PR SA zapewnienie obecności na antenie należytej ilości programów o wysokiej wartości artystycznej, promujących polską twórczość /min. do 50%/;
- wynegocjowanie z MEN obligatoryjnego przywrócenie przedmiotów z wychowana w kulturze /m.in.: muzyka, plastyka/;
- wynegocjowanie z MSZ koordynacji działań w celu opracowania systemu promocji polskiej twórczości oraz obsady stanowisk w Instytutach Kultury zagranicą.

Krzysztof Sadowski
Warszawa 18.08.2003r.

 
PROTEST TWÓRCÓW   Nowe postulaty MENU   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński