HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE   PRASA menu  

Rzeczpospolita 23.05.03 Nr 119

Podatki Ministerstwo Finansów nie wie, ile może zyskać budżet na ograniczeniu kosztów dla twórców i artystów

WSPÓLNY FRONT PRZECIW KOŁODCE

Do Ministerstwa Finansów napływają protesty środowisk twórczych i artystycznych, którym wicepremier Kołodko chce ograniczyć z obecnych 50 proc. do 20 proc. koszty uzyskania przychodów, opodatkowując pozostałe 80 proc. dochodów 19-proc. podatkiem liniowym.

Ministerstwo nie wie, ilu osób miałoby to dotyczyć. Nie jest też w stanie określić kwoty, jaką na tej zmianie miałby zyskać budżet państwa.

W komunikacie będącym odpowiedzią na list prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzeja B. Legockiego, zaniepokojonego zapowiedziami ograniczenia kosztów uzyskania przychodów, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że planowane zmiany opodatkowania przychodów twórców są elementem reformy podatków bezpośrednich, w tym opodatkowania przychodów z praw majątkowych, także praw autorskich. "Zmiana ta ma polegać na uregulowaniu w odrębnej ustawie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, co winno się przyczynić do uporządkowania tej części systemu podatkowego" - napisało MF . Jak zapewnia MF, "dla znakomitej większości twórców będzie to zmiana korzystna, w wyniku której płacone przez nich podatki ulegną obniżeniu w stosunku do stanu obecnego". A ponieważ - jak twierdzi MF - "proponowane zmiany będą korzystne dla ludzi rzeczywistej pracy twórczej" to też ma nadzieję, że spotkają się ze zrozumieniem i poparciem środowisk twórczych.

Jakie będą koszty

Jak na razie nie ma mowy o poparciu zapowiadanego przez wicepremiera i ministra finansów Grzegorza Kołodkę ograniczenia (z 50 proc. do 20 proc.) kosztów uzyskania przychodów dla twórców korzystających z praw autorskich oraz artystów wykonawców korzystających z praw pokrewnych, przy jednoczesnym opodatkowaniu tego rodzaju dochodów podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

Ministerstwo Finansów nie wie, ilu dokładnie osób zapowiadane zmiany mają dotyczyć. Jak powiedziano nam, taka statystyka nie jest prowadzona. W związku z tym ministerstwo nie jest w stanie nawet określić, jakie będą skutki finansowe proponowanych rozwiązań.

Na razie szczegóły propozycji, nad którą pracuje MF, są nieznane. Nie wiadomo więc, ani w jaki sposób będą ustalane koszty, ani też, jak potraktowani zostaną w ustawie np. naukowcy, którzy są zatrudnieni na etacie i jednocześnie wykonują pracę twórczą.

Przypomnijmy, że kilka lat temu zmieniono (na mniej korzystne) zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla tej grupy podatników. Zdecydowano, że będą one obliczane od przychodów pomniejszonych wcześniej o składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zdaniem prof. Andrzeja B. Legockiego zniesienie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla naukowców, "poza uszczupleniem dochodów twórców i naukowców, może mieć inny negatywny skutek i zostać odebrane jako wyraz tego, że państwo traktuje działalność twórczą i naukową jak zwykłe świadczenie usług, które nie wymagają ani specjalnych nakładów intelektualnych, ani mozolnie zdobywanej wiedzy i doświadczenia czy kształtowania talentu" - napisał prezes PAN w liście do wicepremiera Kołodki.

Najwyższe zaniepokojenie

Przedstawiciele związków twórczych, w rzadko spotykanym geście środowiskowej solidarności, wyrazili "najwyższe zaniepokojenie" zmianami proponowanymi przez wicepremiera Kołodkę.

Nieformalne porozumienie "Łazienki Królewskie", obejmujące docelowo wszystkie organizacje i związki twórcze, wydało wczoraj oświadczenie, w którym m.in. zwróciło uwagę na stale pogarszającą się sytuację kultury polskiej i jej twórców. Obniżenie kosztów uzyskania dzieła do 20 procent sprawi, że znacznie częściej niż dziś koszty owe przekraczać będą dochód twórcy. Jerzy Biernat, prezes Zarządu Głównego ZPAP i przewodniczący grupy założycielskiej, przytacza cyfry wskazujące, że koszty działalności artystycznej są co najmniej równe dochodom wielu artystów. Znakomita większość członków ZPAP to twórcy objęci najniższą stawką podatku, bardzo wielu z nich nie płaci składek ZUS. - To bomba z opóźnionym zapłonem - przestrzegał podczas konferencji prasowej.

O podobnej sytuacji mówili sygnatariusze oświadczenia reprezentujący inne związki: ZASP, ZPAF, ZLP, SPAM, ZKP, Oddział Konserwatorów ZPAP. Podkreślali oni również fakt, że ograniczenie dochodów odbije się na samej działalności statutowej. - Nie mamy z czego zorganizować zjazdu - mówił Krzysztof Gąsiorowski z ZLP. - Jako organizacja twórcza nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, przepisy zaś nie zezwalają na dotację z Ministerstwa Kultury. Bez zjazdu zaś nie wypełniamy naszych obowiązków, za co możemy zostać zlikwidowani.

Jerzy Biernat liczy na konsolidację środowiska, choć zdaje sobie sprawę z istniejących podziałów. - To nie tylko "baronowie" i reszta, napięcia się krzyżują. Są grupy, które z pewnością dadzą sobie radę mimo wprowadzenia zmian.

Postulaty porozumienia "Łazienki Królewskie", obejmujące także utworzenie Ustawy o działalności artystycznej i statusie twórcy oraz utrzymanie funduszu promocji twórczości, przekazane zostaną odpowiednim ministerstwom oraz Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Jak dowiedziała się "Rz" w Ministerstwie Kultury, w najbliższy poniedziałek szef tego resortu, Waldemar Dąbrowski, ma spotkać się z radą konsultacyjną związków zawodowych i stowarzyszeń twórców. Niewykluczone więc, że sprawa ograniczenia kosztów będzie jednym z tematów rozmów.

Grażyna J. Leśniak

Grzegorz Sowula


 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński