HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   NOWELIZACJA USTAWY menu  

24.12.2004

MINISTERSTWO KULTURY
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 7(13)/2003
DEPARTAMENTU FILMU I MEDIÓW AUDIOWIZUALNYCH
WYDZIAŁU MEDIÓW AUDIOWIZUALNYCH

/ ... /
Dnia 22 grudnia br. w Ministerstwie Kultury miało miejsce posiedzenie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

Obradom przewodniczył Sekretarz Stanu, Pan Minister Michał Tober. Na posiedzeniu omówiono m.in. realizację "Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce".
Za najważniejsze osiągnięcia uznano:

  1. Znaczne ograniczenie podaży pirackich towarów na targowisku znajdującym się na terenie Stadionu Dziesięciolecia;
  2. Wypowiedzenie przez Centralny Ośrodek Sportu firmie Damis, zarządcy targowiska, umowy na użytkowanie Stadionu, z skutkiem na 31 grudnia br. (Damis otrzymał propozycję czasowego zarządu targowiskiem do końca czerwca 2004r., jednocześnie do tego czasu ma zostać rozstrzygnięty przetarg publiczny na nowego zarządcę targowiska);
  3. Przygotowanie przez Prokuratora Krajowego metodyki prowadzenia postępowań w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej i przekazanie jej prokuratorom oraz wyznaczenie, w każdej prokuraturze apelacyjnej, po dwóch prokuratorów, których stałym zadaniem jest pełnienie roli konsultanta okręgu tamtejszej apelacji, w sprawach związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej.
  4. Intensyfikacja działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej w zakresie walki z produkcją i handlem pirackimi oraz podrabianymi towarami.
  5. Przygotowanie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmującej wprowadzenie systemu kontroli produkcji dysków optycznych. W dniu 23 grudnia projekt został przyjęty przez Radę Ministrów.

W trakcie posiedzenia Zespołu określono plan prac związanych z opracowaniem "Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce" na rok 2004, a także plan prac związanych z przygotowaniem "Raportu Zespołu do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych dotyczącego przestrzegania Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Polsce za rok 2003".

/.../


 
PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński