HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   NOWELIZACJA USTAWY menu  

Kraków, dnia 16 grudnia 2003 r.

Sz. P. Minister Michał Tober
Ministerstwo Kultury

Szanowny Panie Ministrze,

Nawiązując do Pana pisma z dnia 09.12.2003 w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 8 grudnia 2003 r. poniżej przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Autorów i Wydawców "Polska Książka" (dalej: "Polska Książka")

Polska Książka pragnie zakomunikować, iż zmiana w stosunku do poprzedniego projektu z dnia 6 listopada 2003 r. polegająca na usunięciu projektowanej treści art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest nieuzasadniona i godzi w interesy wydawców oraz autorów. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż wymienione w poprzednio projektowanym przepisie nowe urządzenia, w tym urządzenia informatyczne, służą kopiowaniu utworów, a zatem ich producenci i importerzy winni przekazywać uprawnionym stosowne wynagrodzenie w postaci opłat reprograficznych.

Nagłe i niespodziewane usunięcie od dawna postulowanego (choćby na etapie dyskusji na temat rozporządzeń wykonawczych do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przez środowiska twórców i wydawców uzupełnienia listy urządzeń o urządzenia informatyczne nie znajduje żadnego uzasadnienia i usprawiedliwienia. Trudno w tej sytuacji oprzeć się wrażeniu, iż w międzyczasie zadziałało lobby przemysłu komputerowego. Z tego względu Polska Książka zdecydowanie oponuje odejściu od propozycji zawartej w projekcie z dnia 6 listopada 2003 r.

Zdaniem Polskiej Książki również nowe przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania nie zasługują na akceptację. Wydaje się, iż nic nie uzasadnia aż tak daleko idących zmian, które osłabiają pozycję organizacji twórców i wydawców, nakładają w zamian nowe obowiązki. Wydaje się także, iż zmiany ustawy winny się obecnie ograniczać do kwestii dostosowawczych i niezbędnej korekty istniejących rozwiązań - takich jak porzucona zmiana art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy. Brak podstaw na eksperymenty.

Z wyrazami szacunku,

dr Andrzej Nowakowski


 
PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński