HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   NOWELIZACJA USTAWY menu  

Warszawa, 10 grudnia 2003 r.

Szanowny Pan
Waldemar Dąbrowski
Minister Kultury

Szanowny Panie Ministrze,

Porozumienie "Łazienki Królewskie" z przykrością informuje, że zmuszone jest wyrazić wotum nieufności wobec wiceministra Michała Tobera w związku z jego działalnością w ostatnich dniach w sprawie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego postawa wobec tego zagadnienia, o czym wnioskujemy na podstawie artykułu pt. "Nie będzie haraczu na komputery ?" opublikowanego w Gazecie Wyborczej 5 grudnia 2003 r. oraz projektu nowelizacji ustawy zamieszczonego w Internecie 8 grudnia 2003 r., budzi nasze zdumienie. Dalecy jesteśmy od traktowania informacji prasowej jako bezspornych faktów, niemniej brak dementi Ministerstwa Kultury wobec informacji przedstawionych w tym artykule, a w szczególności bezsporny dowód: zmiana brzmienia art.20 w najnowszym ministerialnym projekcie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 08.12.2003 r. w stosunku do brzmienia tego artykułu w poprzednim projekcie nowelizacji z dn. 07.11.2003 r. pozwala domniemywać, że stanowisko Ministerstwa Kultury, o którym mowa w w/w artykule, jest autorstwa wiceministra Michała Tobera.

Uważamy, że działalność wiceministra naruszyła zasady etyczne i rolę jaką resorty pełnią w procedurze rządowych prac legislacyjnych. Naszym zdaniem Ministerstwo Kultury powołane jest w celu dbania o rozwój kultury z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych środków. Jest to immanentnie związane z troską o zapewnienie optymalnych warunków pracy środowisk tworzących kulturę. Wiceminister Michał Tober likwidując w nowelizacji ustawy przepis o opłatach rekompensacyjnych dla twórców od komputerów osobistych oraz cyfrowych aparatów fotograficznych zadziałał w interesie branży komputerowej, sprzecznym z oczywistym interesem środowisk twórców.
Jest to fakt tym bardziej bulwersujący, że środowiska twórców zostały postawione w sytuacji konfrontacyjnej względem właściwego dla siebie resortu, zamiast oczekiwanego wsparcia z jego strony.

Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu nowelizacji z 07.11.2003 r., ma ona dostosować polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej nr 2001/29/WE. Z przepisu art.5 ust.1 pkt "b" tej dyrektywy wynika, że opłaty rekompensacyjne dla właścicieli praw autorskich i praw pokrewnych powinny być pobierane od wszystkich środków technologicznych umożliwiających kopiowanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla własnego użytku osobistego. Jest zatem oczywiste, że wszystkie urządzenia umożliwiające kopiowanie techniką cyfrową muszą być objęte opłatami, tym bardziej, że technika cyfrowa staje się coraz bardziej dominującą i rozpowszechnioną. Należy zauważyć, że projekt nowelizacji z 07.11.2003 r. obejmując opłatami m. in. komputery osobiste, cyfrowe aparaty fotograficzne i faksy harmonizował polskie prawo z wyżej wymienioną dyrektywą. Likwidacja objęcia opłatami w/w urządzeń, jest zatem niezgodna z dyrektywą wyrażającą wartości cywilizacyjne wypracowane na naszym kontynencie.

Co więcej, kategoryczny ton wypowiedzi wiceministra Michała Tobera o likwidacji objęcia opłatami w/w urządzeń, upewnia nas, że jeśli nie będzie tego przepisu w ustawie, to tym bardziej Ministerstwo nie umieści go w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy.

Łączymy wyrazy szacunku.

W imieniu Porozumienia PŁK:

  1. Jerzy J. Biernat
  2. Andrzej Dębski
  3. Janusz Kobyliński
  4. Stefan Kruczkowski
  5. Krzysztof Sadowski
  6. Krystyna Mokrosińska


 
PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński