HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE   NOWELIZACJA VAT menu  

Warszawa, dnia 16 lutego 2004 roku

APEL ŚRODOWISK TWÓRCÓW
DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

My, uczestnicy spotkania z Thomasem Bolme, Prezydentem EuroFIA w dniu 16 lutego 2004 roku, po dyskusji nad zapisem w ustawie o podatku VAT, dotyczącym obłożenia tym podatkiem autorów i artystów wykonawców osobiście wykonujących działalność (pracę) twórczą, stwierdzamy:

wbrew rozwiązaniom przyjętym w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w znajdującym się w Sejmie projekcie ustawy o podatku VAT dokonuje się zmiany zapisu o osobiście świadczonej działalności twórczej o różnym charakterze, na tzw. gospodarczą działalność usługową podlegającą opodatkowaniu podatkiem pośrednim VAT.

Przypominamy, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zapisy ustaw podatkowych nie mogą być zmieniane w trakcie roku podatkowego.

Domagamy się utrzymania dotychczasowego rozwiązania podatkowo ? prawnego, czyli opodatkowania osobiście wykonywanej działalności twórczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wraz ze zryczałtowanym odliczeniem kosztów uzyskania przychodu.

Aby uczynić zadość odnośnym regulacjom jednolitego tekstu VI Dyrektywy Unii Europejskiej wystarczy opodatkować jedynie obniżoną stawką VAT dobrowolnie podjętą i faktycznie prowadzoną (zarejestrowaną) działalność autorów i artystów ? wykonawców.

Jesteśmy przekonani, że ten konkretny, ważny społecznie problem uda nam się, wspólnie z Parlamentem i rządem, rozwiązać.

Oczekujemy kontynuacji rozpoczętych rozmów.

Polsce potrzebny jest stały dialog ze wszystkimi środowiskami twórców.

Olgierd ŁukaszewiczJerzy J. Biernat
ZASPPorozumienie Łazienki Królewskie


W imieniu Porozumienia Łazienki Królewskie, w skład którego wchodzą:

Rada Konsultacyjna Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Twórców Kultury oraz związki i stowarzyszenia:
Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Scen Muzycznych
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Sekcja Krajowa Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ "Solidarność"
Stowarzyszenie Architektów RP
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców POLSKA KSIĄŻKA
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
Związek Autorów Filmowych
Związek Artystów Scen Polskich
Związek Kompozytorów Polskich
Związek Literatów Polskich
Związek Polskich Artystów Fotografików
Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików
Związek Polskich Artystów Plastyków
Związek Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Użytkowa"
Związek Zawodowy Aktorów Polskich
Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM
Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Klub Fotografii Prasowej
Konferencja Polskich Producentów Artystycznych PRODART
Polskie Stowarzyszenie Estradowe POLEST

apel podpisali:

Olgierd Łukaszewicz Związek Artystów Scen Polskich
Janusz Bukowski Związek Zawodowy Aktorów Polskich
Marek BargiełowskiZwiązek Zawodowy Aktorów Polskich
Piotr WojciechowskiStowarzyszenie Pisarzy Polskich
Barbara Borys-DamięckaStowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
Maciej EnglertUnia Polskich Teatrów
Jan PiechocińskiZwiązek Zawodowy Aktorów Polskich
Krzysztof Sadowski - Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Jan GreberPOLEST Polskie Stowarzyszenie Estradowe
Jerzy RóziewiczZwiązek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM
Jerzy J. BiernatZwiązek Polskich Artystów Plastyków
Maria MorozKomitet Wykonawczy IAA/UNESCO
Janusz KobylińskiStowarzyszenie Autorów i Wydawców POLSKA KSIĄŻKA
Andrzej DębskiZwiązek Artystów Scen Polskich
Grażyna RomanZwiązek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
Jerzy PietrasOW Związek Polskich Artystów Plastyków
Czesław FiołekZG Związek Polskich Artystów Plastyków

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński