HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE   NOWELIZACJA VAT menu  

Oslo - 23 Listopada 2003 roku

Uchwała Europejskiej Międzynarodowej Federacji Aktorów EuroFIA przeciwko obciążeniu podatkiem VAT polskich artystów-wykonawców i autorów

(tłumaczenie)

EuroFIA jest europejskim oddziałem Międzynarodowej Federacji Aktorów. EuroFIA reprezentuje związki zawodowe artystów-wykonawców we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w europejskim obszarze gospodarczym i Szwajcarii, zrzeszających artystów scenicznych i estradowych, jak również artystów-wykonawców, których utwory są odtwarzane z różnych nośników.

Większość krajowych unormowań w państwach członkowskich Unii Europejskiej przewiduje wyłączenia artystów-wykonawców spod obowiązku płacenia podatku od wartości dodanej (VAT), jesteśmy świadomi, że o to właśnie chodzi także w Polsce. Zostaliśmy poinformowani przez ZASP ? Związek Artystów Scen Polskich ? naszego członka, że podejmowane są usiłowania zmierzające do zastosowania odnośnych przepisów w sposób, który byłby szczególnie szkodliwy dla artystów-wykonawców i autorów.

Pragniemy wyrazić naszą głęboką troskę o ewentualne konsekwencje, jakie taka interpretacja przepisów może mieć dla warunków zatrudnienia artystów-wykonawców i autorów w najbliższej przyszłości i wzywamy do nadania odpowiedniego charakteru odnośnym przepisom polskiego ustawodawstwa, które powinny być decydujące w tej materii.

W imieniu EuroFIA,

Tomas BolmeDominich Luquer
PrezydentSekretarz Generalny

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński