Słyszałem onegdaj opinię znanego muzyka, że najlepsze improwizacje,
to te wcześniej przemyślane i precyzyjnie przygotowane.
Potem emocje gry live dodają niespodziewanych wibracji.
Dokładnie tak samo rodzą się moje
PARTYTURY - KOMPOZYCJE CZASO-PRZESTRZENI.

Prezentowane prace wykonane są nadal unikalną metodą
nie mającą precedensu w fotografii architektury miejskiej oraz krajobrazu.
Są one w 100% oryginalną fotografią powstałą na filmie
w czasie wyzwolenia migawki, bez jakichkolwiek ingerencji komputerem.

Copyright 1988-2017 Janusz Kobylinski. All rights reserved