home

on-line WYSTAWA FOTOGRAFII z lat 1979-89
W 25. ROCZNICĘ POWSTANIA SOLIDARNOŚCI

 
 
 
/informacja prasowa z dnia 29.08.2005/


Informujemy Państwa o powstaniu wystawy związanej z 25. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. W tym przypadku - zrealizowanej bez wielkich kosztów, dzięki oddolnej SOLIDARNOŚCI twórców, bez cenzury i otwartej dla wszystkich zainteresowanych.

Dostępna dla wszystkich, bo istniejąca w internecie jako www.solidarność25foto.info, wystawa DEKADA WOLNOŚCI prezentuje fotografie z lat 1979 - 1989, a więc od pierwszej wizyty Jana Pawła II do pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 89. Nie tylko fotografie; również różne dokumenty oraz ikonografię tamtych lat. Odezwy, ulotki, plakaty, znaczki, kartki na żywność i benzynę, itd.

Liczba zdjęć i nowych autorów systematycznie rośnie. Każdy bowiem może opublikować mającą walor dokumentu fotografię - zawodowiec i amator. Celem wystawy DEKADA WOLNOŚCI jest udostępnienie wszystkim Polakom rozsianym po całym świecie - a szczególnie ludziom młodym, którzy tego okresu nie pamiętają - jak najszerszego materiału o tamtych latach. Informacji o charakterze dokumentu, bardzo różnorodnego, często bardzo osobistego.

Matką chrzestną wystawy tej jest akcja IKONY ZWYCIĘSTWA, zainicjowana z okazji 25 lat Solidarności przez Galerię 2b i Stowarzyszenie STEP.

Więcej informacji o finale akcji IKONY ZWYCIĘSTWA na www.2b.art.pl w dziale IKONY ZWYCIĘSTWA.
kontakty do autorów | od autora strony | w PRL głosowałem raz | dla mediów | studenci WSSiP