HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   NOWELIZACJA USTAWY menu  

Warszawa 22.12.2003r.
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Porozumienia "Łazienki Królewskie" reprezentującego związki zawodowe i stowarzyszenia twórców i artystów wykonawców oraz ich organizacje zbiorowego zarządzania wyrażamy najwyższy niepokój w związku z procesem nowelizacji ustawy o prawie autorskim w prawach pokrewnych.

Nowelizacja tej ustawy ma ogromne znaczenie dla setek tysięcy twórców i artystów wykonawców. Zrzeszenia ich reprezentujące przedstawiły Ministerstwu Kultury opinie krytyczne w stosunku do wielu proponowanych w nowelizacji rozwiązań, przy czym opinie poparte były argumentacją: prawną, merytoryczną i logiczną. M.in. wskazaliśmy na sprzeczności proponowanych rozwiązań z przepisami Konstytucji RP, ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i dyrektywami Unii Europejskiej nr.:2001/29/EC i 2001/84/EC. Ministerstwo Kultury nie uznało do tej pory za stosowne wymienić z naszym środowiskiem poglądów na temat przyjęcia albo odrzucenia przedstawionych argumentów i propozycji.

Naszym zdaniem skuteczną formą konsultacji i ewentualnej polemiki jest właśnie pierwsza faza projektowania ustawy. Brak wyczerpującej debaty na tym szczeblu tworzenia prawa praktycznie pozbawia zainteresowane środowiska wpływu na ostateczny kształt ustawy. W tym stanie rzeczy prosimy o rozważenie i zastosowanie takiego trybu, który umożliwi naszemu środowisku rzeczywisty, a nie pozorny udział w tworzeniu tej ustawy.

Sekretariat Porozumienia "Łazienki Królewskie"


 
PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński