HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE  

Warszawa, 14 stycznia 2004 r.

Szanowny Pan
Waldemar Dąbrowski
Minister Kultury

Szanowny Panie Ministrze!

14 kwietnia ubiegłego roku zwróciliśmy się do Pana Ministra z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych i stowarzyszeń twórców na temat niekorzystnych zjawisk, które nękają środowiska twórcze. Spotkanie to odbyło się 26 maja 2003 r., na którym Pan Minister zobowiązał się do powołania zespołów roboczych dla rozpatrzenia różnych problemów oraz przedstawienia własnego programu w tym zakresie.

Dotychczas odbyło się jedno spotkanie zorganizowane w dniu 13 sierpnia 2003 r. przez Pana Ministra Rafała Skąpskiego, po czym zapadła cisza. Rozumiemy, że w drugim półroczu Ministerstwo Kultury miało wiele ważnych problemów do rozstrzygnięcia, w tym niesłychanie ważny problem 50% kosztów uzyskania przychodu. Doceniamy to, ale uważamy za konieczne niezwłoczne podjęcie dalszych działań zmierzających do rozwiązania problemów, które nadal są aktualne i wymagają podjęcia pilnych decyzji.

Apelujemy do Pana Ministra o podjęcie skutecznych kroków dla realizacji ustaleń przyjętych na spotkaniu 26 maja 2003 r., ponieważ atmosfera wśród twórców i artystów wykonawców coraz bardziej pogarsza się.

Łączymy wyrazy szacunku

W imieniu Rady oraz PŁK:

  1. Jerzy J. Biernat
  2. Janusz Kobyliński
  3. Jerzy Róziewicz
  4. Krzysztof Sadowski
  5. Witold Straus

..............................
Powrót do SEKRETARIATU

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński