HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?  

SEKRETARIAT
"POROZUMIENIA ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE"

Skład organu koordynującego funkcjonowanie PŁK /wiosna 2005/

 • Jerzy J. Biernat - ZPAP - biuro PŁK prezes@zpap.org.pl
 • Andrzej Dębski - ZASP, prezydium@zasp.pl
 • Krzysztof Gąsiorowski - ZLP, owzlp@go2.pl
 • Stefan Kruczkowski - SPAM, FORUM, stoart@stoart.org.pl
 • Krystyna Mokrosińska - SDP, Krystyna.Mokrosinska@waw.tvp.pl
 • Janusz R. Nowicki - RKZZiST, ZZAP, zzap@zzap.aktorzy.org
 • Halina Olejniczak - halina.olejniczak@waw.tvp.pl
 • Jerzy Róziewicz - STOART, stoart@stoart.org.pl
 • Krzysztof Sadowski - PSJ, stoart@stoart.org.pl

 • Janusz Kobyliński - był członkiem SEKRETARIATU do maja 2004 /rezygnacja/

  Korespondencja do Sekretariatu PŁK - plk@zpap.pl

  Aktualne informacje o PŁK - zobacz strona PŁK na www.zpap.pl

  Ewentualne refleksje bieżące nt. tej strony - wyślij stąd

  Konto bankowe PŁK - zobacz

  .................................

  STATUS TWÓRCY - wraca na wokandę... /luty 2005/

  /aktualne informacje o "statusie twórcy" szukaj w TWÓRCZE PODATKI/

  ... Prowadzimy kolejny dramatyczny bój o odróżnienie działalności twórczej od działalności gospodarczej.
  Sytuacja jest dramatyczna, gdyż pod groźbą sankcji karnych istnieje obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej do dnia do 20. lutego 2005 roku, a w wyłączeniach wskazujących rodzaje działalności, które nie są uznane za działalność gospodarczą, nie ma wskazanej działalności twórczej i artystycznej... / cały tekst /

  W związku z tym Prezes ZPAP Jerzy J. Biernat wysłał do Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury pismo...

  Czytaj > Pismo do dyr. Wojciecha Dziomdziory, 10.02.2005

  Czytaj odpowiedź > Pismo do prezesa ZPAP, 16.02.2005

  .................................

  Polska Koalicja na Rzecz Różnorodności w Kulturze

  ... Obserwowany w ostatnich latach brak jakiejkolwiek polityki kulturalnej w Polsce, marginalizowanie znaczenia kultury dla wychowania nowego społeczeństwa oraz - poprzez zmniejszanie dotacji - skazywanie jej na komercję w ramach wolnego rynku, zmuszają nas do powołania nowej formy ruchu organizacji kulturalnych umiejscowionych w strukturach międzynarodowych.
  ... W bieżącym roku wiele krajów zadeklarowało wolę powołania narodowych koalicji. W Polsce PŁK stanowi naturalną platformę, na bazie której mogłaby powstać: "Polska Koalicja na Rzecz Różnorodności w Kulturze".

  Czytaj > Polska Koalicja na Rzecz Różnorodności w Kulturze

  .................................

  SPOTKANIE PLENARNE PŁK

  Dnia 15 czerwca 2004 roku o godz. 17.00 w budynku Ermitażu Łazienek Królewskich przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Porozumienia Łazienki Królewskie. To sprawozdawczo ? programowe spotkanie było podsumowaniem rocznej pracy PŁK.

  Czytaj > KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA PLENARNEGO PŁK

  .................................

  AKTUALNE TEMATY:

  1. NOWELIZACJA USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM

  Sekretariat PŁK po zapoznaniu się z treścią informacji prasowej z Gazety Wyborczej z dnia 5 grudnia /czytaj obok w PRASA DONOSI/ skierował do Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego pismo, które publikujemy w linku > Aktualności Legislacyjne > Nowelizacja Ustawy o Prawie Autorskim

  Tam również najnowsze pismo PŁK do Rady Ministrów RP z dnia 22 grudnia.

  Z najwyższym niepokojem obserwujemy proces nowelizacji Ustawy o Prawie Autorskim, w którym pomijane są zarówno postulaty PŁK jak i wniosków wysyłanych w ramach tzw. konsultacji przez stowarzyszenia będące sygnatariuszami POROZUMIENIA.

  Zmiany w "Projekcie" z dnia 8 grudnia w stosunku do poprzedniego, z dnia 6 listopada, nie tylko nie uwzględniają postulatów PŁK i innych organizacji twórców, ale jeszcze w większym stopniu zmierzają do dyskryminacji twórców i w sposób nieuzasadniony uprzywilejowują użytkowników.

  Projekt nie nadaje się zdaniem PŁK do dalszych prac legislacyjnych.

  Prosimy o przesłanie nam kopii pism, jakie zostały wysłane przez Wasze organizacje - zarówno propozycji zmian w Ustawie jak i Waszych reakcji na "PROJEKT" z dnia 8 grudnia /prosimy o dokumenty w formacie WORD DOKUMENT/.

  Nadsyłane materiały oraz pisma PŁK w tej sprawie publikujemy w linku > Aktualności Legislacyjne > Nowelizacja Ustawy o Prawie Autorskim

  2. NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU VAT.

  PŁK podjęło zdecydowane działania zmierzające do umieszczenia właściwych dla twórców zapisów w nowelizowanej Ustawie o Podatku VAT.

  Oto szkic wydarzeń:

  W DNIU 4 LUTEGO ŚRODOWISKA TWÓRCÓW SKUPIONE W POROZUMIENIU ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPOTKAŁY SIĘ Z WICEPREMIEREM JERZYM HAUSNEREM.

  W spotkaniu wzięli też udział wiceministrowie:
  finansów - Elżbieta Mucha,
  gospodarki, pracy i polityki społecznej - Dagmir Długosz
  oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury - Tadeusz Otulak.

  Czytaj > KOMUNIKAT PRASOWY 4.02.2004

  W DNIU 12 LUTEGO MIAŁO MIEJSCE SPOTKANIE JERZEGO BIERNATA Z VICEPREMIEREM JERZYM HAUSNEREM.

  "...System ubezpieczeń społecznych twórców i artystów wykonawców, status twórcy, problemy związane z zatrudnieniem oraz pracą twórczą artystów były tematem dzisiejszego spotkania wicepremiera Jerzego Hausnera z Jerzym Biernatem reprezentującym środowiska twórców skupionych w Porozumieniu "Łazienki Królewskie", Prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków...."

  Czytaj > KOMUNIKAT PRASOWY 12.02,2004

  W odbytym tego samego dnia roboczym spotkaniu PŁK z viceminister finansów Elżbietą Muchą przedstawione zostały stronie rządowej argumenty jednoznacznie potwierdzające możliwość wyłączenia z VAT twórców w krajach - członkach UE. W spotkaniu ze strony MK wzięli udział viceminister Maciej Klimczak oraz Tadeusz Otulak.

  Czytaj > PŁK PRZECIWKO VAT

  16 LUTEGO - ZASP BYŁ GOSPODARZEM KONFERENCJI PRASOWEJ poświęconej podatkowi VAT. Specjalnym gościem był Thomas Bolme, Prezydent EuroFIA /Międzynarodowego Stow. Aktorów/. Był również obecny Wiceminister Kultury Maciej Klimczak oraz przedstawiciel MF. Z dyskusji wynikało jednoznacznie, że w negocjacjach poprzedzających traktat unijny strona polska nie podjęła odpowiednich działań. Obecni na konferencji dziennikarze nie zadali ani jednego pytania - co napiszą w dzień 2-go "BIS" czytania w Sejmie Ustawy o VAT?
  Skierowano apel do polskich parlamentarzystów.

  Czytaj > APEL ŚRODOWISK TWÓRCÓW DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

  Również czytaj> APEL POŁĄCZONYCH ŚRODOWISK TWÓRCZYCH oraz instytucji kultury i nauki w sprawie zaniechania szkodliwych, nieprzemyślanych zmian statusu prawnego i ekonomicznego twórców i zawodów twórczych, wynikających z rządowego projektu ustawy o podatku VAT

  SPOTKANIE Z PREMIEREM LESZKIEM MILLEREM.

  We środę, 18 lutego 2004 roku, o godz. 15 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jerzy J. Biernat uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli związków i stowarzyszeń twórców z Premierem Leszkiem Millerem.

  ... Na zakończenie Premier powiedział:
  "OBOWIĄZEK RZĄDZĄCYCH TO NIE SZKODZIĆ, NIE KOMPLIKOWAĆ - JEŚLI NIE JEST TO KONIECZNE".

  Czytaj > SPOTKANIE Z PREMIEREM L. MILLEREM

  SPOTKANIE Z VICEMARSZAŁKIEM SENATU RYSZARDEM JARZEMBOWSKIM.

  W poniedziałek, 1 marca o godz 13.15 Vicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski przyjął delegację PŁK.

  Czytaj > SPOTKANIE Z VICEMARSZAŁKIEM SENATU RYSZARDEM JARZEMBOWSKIM.

  SPOTKANIE W MINISTERSTWIE FINANSÓW

  23 kwietnia w Ministerstwie Finansów miało miejsce pierwsze spotkanie wyjaśniające ustawę o VAT po podpisaniu jej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W rozmowach szczególną uwagę zwrócono na relacje załączników 3 i 4 do ww. ustawy.

  Czytaj > SPOTKANIE W MINISTERSTWIE FINANSÓW O VAT

  19 maja w ZASP odbyło się spotkanie głównych księgowych sygnatariuszy PŁK.
  Omawiano problemy interpretacyjne związane z ustawą o podatku VAT. Okazało się, że informacje udzielane przez urzędników zobowiązanych do jednoznacznej interpretacji wykładni zapisów ustawy i przepisów wykonawczych są różne, a nawet sprzeczne. Na stworzoną listę pytań Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mają odpowiedzieć podczas konferencji prasowej 31 maja.

  Czytaj > PYTANIA DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 20.05.2004

  Zanim Minsterstwo Finansów odpowie na powyższe PYTANIA, czytajcie na bieżąco aktualizowane interpretacje publikowane przez GAZETĘ PRAWNĄ

  Czytaj > TWÓRCY A VAT - PUBLIKACJE GAZETY PRAWNEJ

  .................................

  NADAL AKTUALNE:
  Prosimy o pilne nadsyłanie dodatkowych wniosków poświęconych problematyce szeroko pojmowanej kultury oraz działalności twórczej pominiętych lub niedookreślonych w postulatach Porozumienia Łazienki Królewskie oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.

  Materiały prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: plk@zpap.pl lub zg@zpap.pl lub pocztą na adres Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7 lok. 6 z dopiskiem POSTULATY PŁK.

  Nowe postulaty są publikowane w linku Postulaty Legislacyjne > nowe postulaty - zobacz

  CZYTAJ O SPOTKANIACH PŁK:

  - W MINISTERSTWIE FINANSÓW o VAT
  - Z PODSEKRETARZEM STANU MK MACIEJEM KLIMCZUKIEM
  - Z Ministrem Kultury WALDEMAREM DĄBROWSKIM
  - Z WICEMARSZAŁKIEM SENATU RYSZARDEM JARZEMBOWSKIM
  - SPOTKANIE Z PREMIEREM L. MILLEREM
  - J. BIERNAT Z PREMIEREM HAUSNEREM /Komunikat prasowy Biura Prasowego MGPiPS z 12.02.2004 /
  - Z PREMIEREM HAUSNEREM /Komunikat prasowy 4.02.2004/
  - PISMO DO MIN. W. DĄBROWSKIEGO /14.01.2004/
  - Sprawozdanie z konferencji "Rynek audiowizualny w Polsce - ocena i perspektywy" / 28 - 31.10 /
  - W MINISTERSWIE KULTURY / 13.08 /
  - Z PROF. ANDRZEJEM ZOLLEM / 7.08 /
  - W MINISTERSTWIE FINANSÓW / 11.06 /

 •  
  PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
   
   LINKI 2006

    PODPISY
  Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
    FORUM
  PUBLICYSTYKA,
  panel dyskusyjny
    NAPISZ
  OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
   PRASA pisze...
  PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
  HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
  copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński