HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE  

KOMUNIKAT PRASOWY ze spotkania Porozumienia Łazienki Królewskie z wicepremierem Jerzym Hausnerem

W dniu 4 lutego 2004 r. środowiska twórców skupione w Porozumieniu Łazienki Królewskie spotkały się z wicepremierem Jerzym Hausnerem.

W spotkaniu wzięli też udział wiceministrowie:
finansów - Elżbieta Mucha,
gospodarki, pracy i polityki społecznej - Dagmir Długosz
oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury - Tadeusz Otulak.

Stronie rządowej przedstawione zostały oczekiwania i uwagi dotyczące w szczególności pilnych zmian w treści ustawy o podatku VAT, zwłaszcza usunięcia zapisu obejmującego twórców tym podatkiem. Twórcy chcą też utrzymania dotychczasowej zasady w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

Ponadto rozważano argumenty wskazujące na konieczność poważnych korekt w aktualnie obowiązującym systemie ubezpieczeń społecznych twórców i artystów wykonawców.

Zdaniem Porozumienia Łazienki Królewskie zmiany legislacyjne w ustawie o podatku VAT, jak również w innych aktach prawnych, nie mogą wynikać z mechanicznego przeniesienia na nasz grunt dyrektyw Unii Europejskiej. Można iść śladem takich państw, jak Szwecja czy Finlandia, które zastosowały swoje rozwiązania uwzględniające specyfikę pracy twórczej, zwalniając twórców i artystów wykonawców z podatku VAT. Nie ma przeciwwskazań dla zastosowania takich wyjątków również w naszym kraju.

Pilnie należy sformułować nadrzędny akt prawny, określający status polskich twórców, o który powinny być oparte wszelkie szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

Wobec skali problemu, mnogości poruszanych wątków oraz pilnych spraw terminowych spotkanie zakończyło się deklaracjami ścisłej współpracy przedstawicieli poszczególnych resortów ze środowiskiem twórców.

..............................
powrót do KOMUNIKATY PRASOWE ŁAZIENEK...
powrót do SEKRETARIATU


 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński